Monitoring
IP
Aplikacje
internetowe
Okablowanie
strukturalne
Wyposażenie
serwerowni
Projekty
IT
Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty IT > Leasing

Leasing

Leasing

GRENKELEASING
oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów  z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.
 
 • Minimum formalności, proste i jasne procedury - minimalny zakres wymaganych dokumentów - bez dokumentów PIT, CIT, bez zaświadczeń z ZUS i US a proces zawarcia umowy maksymalnie uproszczony - wszystko na miejscu, w salonie sprzedaży;
 • Szybki, łatwy i ciągły dostęp do nowoczesnych przedmiotów i technologii;
 • Szybkość działania - przekazywanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu już od 30 minut od momentu złożenia wniosku leasingowego;
 • Konkurencyjne warunki leasingu - niskie raty leasingu, bez wpłaty początkowej;
 • Elastyczność działania - możliwość wymiany sprzętu na nowy albo rozbudowy dotychczasowego w trakcie trwania umowy.
 • Doświadczenie, kapitał, wiedza.
  • Kadra pracownicza z ponad 10-letnim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku   leasingu
  • Know-how w ramach działalności koncernu Grenkeleasing
 • Stabilność i siła finansowa GRENKELEASING AG
  • Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX
  • Firma posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznany przez agencję Standard & Poor's

Zalety leasingu:

 • Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania       na rozwój techniki i zmiany rynku.
 • Zawarcie umowy leasingowej pozwala na użytkowanie przedmiotu leasingu bez angażowania środków własnych klienta;
 • Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu;
 • Spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki większej efektywności działania będącej skutkiem zastosowania nowoczesnych technologii;
 • Zaoszczędzone środki własne pozwalają zwiększyć skalę bieżącej działalności.
 • Leasing pozwala na odpowiednie dopasowanie sprzętu do potrzeb inwestycyjnych. Dzięki ratom leasingowym istnieje możliwość wyboru lepszego, droższego sprzętu - dokładnie wg potrzeb.
 • Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.

OFERTA:

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery, oprogramowanie)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;
 • sprzęt telekomunikacyjny.

WARUNKI FINANSOWANIA:

Grenkeleasing oferuje:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

1. LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie. 

2. LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy. Nie zawiera opcji zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Cechą charakterystyczną jest to, że po zakończeniu umowy klient nie nabywa przedmiotu leasingu a zwraca go firmie leasingowej lub wymienia go na nowy. Taka umowa jest najczęściej stosowana dla leasingu przedmiotów nowoczesnej technologii (sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt kserograficzny) o szybkim tempie starzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY - PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 - 30.000 zł. netto)
 1. Wniosek leasingowy i Informacja dodatkowa do wniosku leasingowego - procedura uproszczona.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości.
WYMAGANE DOKUMENTY - PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):
 1. Wniosek leasingowy i Informacja dodatkowa do wniosku leasingowego - procedura zwykła.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Regon i NIP.
 4. Dwa dowody tożsamości. 

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

W przypadku pytań i symulacji leasingu prosimy Państwa o kontakt.
Zapraszamy do współpracy!

Infolinia
801 000 759
52 511 99 22
pn-pt 8:00-16:00 info@inter-comp.pl

Jak do nas trafić


Biuro handlowe
Inter-Comp.Pl
ul. Pogodna 13,
86-010 Koronowo