Monitoring
IP
Aplikacje
internetowe
Okablowanie
strukturalne
Wyposażenie
serwerowni
Projekty
IT
Leasing laptopów, notebooków

Leasing sprzętu sieciowego, leasing komputerów


GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów  z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

Zalety leasingu:

OFERTA:

PRZEDMIOTY LEASINGU:

WARUNKI FINANSOWANIA:

Grenkeleasing oferuje:

RODZAJE UMÓW

1. LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie. 

2. LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy. Nie zawiera opcji zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Cechą charakterystyczną jest to, że po zakończeniu umowy klient nie nabywa przedmiotu leasingu a zwraca go firmie leasingowej lub wymienia go na nowy. Taka umowa jest najczęściej stosowana dla leasingu przedmiotów nowoczesnej technologii (sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt kserograficzny) o szybkim tempie starzenia.


WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY - PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 - 30.000 zł. netto)
 1. Wniosek leasingowy i Informacja dodatkowa do wniosku leasingowego - procedura uproszczona.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Dwa dowody tożsamości.
WYMAGANE DOKUMENTY - PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):
 1. Wniosek leasingowy i Informacja dodatkowa do wniosku leasingowego - procedura zwykła.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 3. Regon i NIP.
 4. Dwa dowody tożsamości. 
GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Prosimy zapoznać się z nasza ofertą sprzętu, który może być przedmiotem leasingu:
 1. zestawy komputerowe;
 2. monitory;
 3. laptopy;
 4. drukarki;
 5. kamery ip;
 6. sprzęt sieciowy.
W przypadku pytań i symulacji leasingu prosimy Państwa o kontakt.
Zapraszamy do współpracy!