Monitoring
IP
Aplikacje
internetowe
Okablowanie
strukturalne
Wyposażenie
serwerowni
Projekty
IT
Jesteś tutaj: Strona główna > Nota prawna

Nota prawna

 
Wszystkie znaki towarowe użyte w serwisach www należących do Inter-Comp.Pl należą do odpowiednich właścicieli. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Wszelkie zdjęcia wykonane przez Firmę Inter-Comp.pl i umieszczone na stronie internetowej należącej do Inter-Comp.Pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż zgodnie z treścią art.1 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowią utwór podlegający ochronie prawnej.
Wszystkie osoby i podmioty korzystające z naszej strony internetowej powinny zapoznać się z niniejszą treścią, gdyż z mocy prawa odpowiadają za nieprzestrzeganie przepisów ww. ustawy.

W celu korzystania ze zdjęć umieszczonych na naszej stronie internetowej * – to jest umieszczania ich na innych stronach internetowych - konieczne jest podpisanie z naszą Firmą umowy licencji. Koszt rocznego umieszczania jednego zdjęcia na jednej stronie internetowej wynosi obecnie 120 zł netto. W celu zawarcia stosownej umowy licencji, niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszą Firmą.

Po podpisaniu umowy, Klient otrzymuje drogą pocztową na nośniku CD/DVD zdjęcia, które na podstawie umowy, może rozpowszechniać na własnej stronie internetowej, przez okres i w sposób wskazany w treści umowy.

W przypadku bezumownego umieszczenia zdjęcia naszej Firmy na innej stronie internetowej, zmuszeni będziemy do sądowego dochodzenia należnych nam praw, w tym do żądania naprawienia wyrządzonej szkody i dochodzenia trzykrotności kwoty 120 zł za każde zdjęcie, za zawinione naruszenie praw autorskich do zdjęć – na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco monitorujemy zasoby sieciowe i w przypadku stwierdzenia naruszenia przysługujących nam praw autorskich do zdjęć, każdorazowo dochodzimy przysługujących nam praw przed sądami powszechnymi.

Bez zezwolenia naszej Firmy z pojedynczych zdjęć w ramach dozwolonego ustawą użytku korzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej – art. 23 ustawy roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszyscy przedsiębiorcy – zarówno indywidualni podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, w tym spółki cywilne, jak i wszelkie spółki prawa handlowego oraz inni podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w celu korzystania z naszych zdjęć, zobowiązani są do zawarcia umowy licencji, bowiem nie można mówić o użytku osobistym, gdy dochodzi do wykorzystania dzieła to jest zdjęć, przez przedsiębiorstwo, dla celów tego przedsiębiorstwa.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.

*dotyczy to zdjęć studyjnych wykonanych przez Inter-Comp.pl, nie dotyczy zdjęć pochodzących od producentów  towarów. W celu ustalenia, które zdjęcia pochodzą od producenta prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszą Firmą.

Infolinia
801 000 759
52 511 99 22
pn-pt 8:00-16:00 info@inter-comp.pl

Jak do nas trafić


Biuro handlowe
Inter-Comp.Pl
ul. Pogodna 13,
86-010 Koronowo